Digitaal rechercheren in 2012

In april 2012 is UWV gestart met twee pilots die gebruik maken van het Internet Recherche & Onderzoek Netwerk. Hiermee is het mogelijk het internet en social media te scannen op risico's van uitkeringsfraude.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Plaatsingssubsidie in 2012

De pilot waarbij vmbo-scholen subsidie konden aanvragen om leerlingen bij een reguliere werkgever te plaatsen, is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat plaatsingssubsidie geen motiverende rol speelt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

De werkloosheid is als gevolg van de economische crisis gestegen, in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 18 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we onder andere 28.200 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld en 37.600 overtredingen van de inspanningsplicht.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanscherpen nalevingscommunicatie in 2012

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. In 2012 hebben wij ook onze actieve deelname aan de nalevingscampagne 'Weet hoe het zit' voortgezet.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven

In de eerste acht maanden van 2012 liepen zeven onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven. Daarnaast hebben we onderzoekswaardige meldingen ontvangen over mogelijke fraude door nog andere jobcoach- en/of re-integratiebedrijven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanvragen WIA en nieuwe Wajong in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we iets minder aanvragen voor de WIA- en iets meer voor de n-Wajong dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verbeteren ZW-Arborol in 2012

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB in 2012

Als een WWB-of WIJ-klant van de gemeente aangeeft niet te kunnen werken door sociaal-medische beperkingen, kan de gemeente UWV vragen een participatieadvies op te stellen. Ook voor de Sociale Verzekeringsbank verzorgen we sociaal-medische adviezen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 53.100 mensen beoordeeld die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast hebben zij 20.600 mensen herbeoordeeld.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag