Pilot ProPom

print

We voeren sinds april 2011 bij zeven vestigingen een pilot uit waarin we sec sturen op beperking van de uitkeringslasten WW. Voor ieder van deze vestigingen (Emmen, Nijmegen, Den Helder, Alkmaar, West-Friesland, Venlo en Roermond) geldt een besparingsdoelstelling die bepaald is op grond van een objectief statistisch model. De pilot wordt dan ook aangeduid als de pilot ProPOM: Professionele Prikkels Objectief Model.

De resultaten van de pilot zijn tussentijds geëvalueerd. Deze tussentijdse evaluaties geven een indicatie dat de uitkeringslasten WW bij de ProPOM-vestigingen in de genoemde periode circa 2 procent sterker gedaald zijn dan die bij de overige vestigingen van UWV. Begin 2013 wordt de eindevaluatie verwacht.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag