Kwaliteitszorg

print

Maatwerk voor de klant vraagt om maatwerk in kwaliteitszorg. We gebruiken kwaliteitsmethoden die het specifieke type bedrijfsvoering van de afzonderlijke divisies ondersteunen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 en is gecertificeerd door een extern certificatiebedrijf.

Wij maken in steeds meer bedrijfsonderdelen gebruik van de cyclische, gestructureerde verbeterprogramma's volgens de methode van Lean Six Sigma (LSS). ‘Meten is weten’ is de basis van deze methode, die ervan uitgaat dat processen pas goed beheersbaar zijn als bekend is hoe elk proces verloopt en als onderzocht wordt wat de klant precies wil. UWV telt op dit moment tien Blackbelts, 168 Greenbelts en 38 Orangebelts. Er zijn momenteel acht Blackbelts en negen Bluebelts in opleiding.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag