Sectorale arbeidsmarktinformatie

print

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten waar tekorten en overschotten te verwachten zijn. Met deze kennis is het mogelijk om lang openstaande vacatures en werkloosheid te voorkomen. UWV gaat daarom samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen van 22 sectoren sectorbeschrijvingen maken.

De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, van de vacatures, van het arbeidsaanbod, van overschotten en tekorten en van kansen en mogelijkheden. Ook bieden de sectorbeschrijvingen inzicht in trends op de landelijke en regionale arbeidsmarkt, in de arbeidsmarktbewegingen en in de samenstelling van werkgelegenheid. Het is de bedoeling de sectorbeschrijvingen jaarlijks te actualiseren.

Het sectorproject is april dit jaar van start gegaan. In die maand is ook een serie van vijf paritaire sectortafels georganiseerd, met in totaal 140 arbeidsmarktdeskundigen, om goed te peilen waar de behoeftes liggen op het terrein van landelijke en regionale sectorinformatie. In mei is de Klankbordgroep, die UWV bijstaat bij de richting en uitvoering van het sectorproject, voor het eerst bij elkaar gekomen. In deze Klankbordgroep zijn de landelijke sociale partners, de VNG, S-BB en UWV vertegenwoordigd.

In totaal zullen 25 beschrijvingen worden opgesteld. Dit najaar verschijnen de eerste acht.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag