Ontwikkelingen Jobcoaching

print

Het protocol Jobcoaching is per 1 juli 2011 aangepast. Zo is de maximumtermijn waarvoor de voorziening jobcoaching kan worden toegekend beperkt tot een periode van drie jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan voor een langere periode jobcoaching worden toegekend. Vanuit de Tweede Kamer zijn hierover vragen gesteld, uit bezorgdheid dat, als gevolg van de maximering, dienstbetrekkingen voor jonggehandicapten zullen worden beëindigd.

Tot nu toe laat cijfermateriaal echter zien dat de overgrote meerderheid van de klanten wiens jobcoaching na drie jaar is beëindigd aan het werk blijft. Van de 2.543 mensen die vanaf het laatste halfjaar van 2008 voor maximaal zes of zeven periodes, dat wil zeggen drie tot drieënhalf jaar, jobcoaching toegekend hebben gekregen, heeft 81 procent (2.064 mensen) op 1 juli 2012 nog een lopend dienstverband. 19 procent (479 personen) is niet meer aan het werk. De staatssecretaris heeft dan ook geconcludeerd dat deze cijfers niet het beeld bevestigen dat in de periode sinds de aanpassing van het Protocol mensen massaal ontslagen worden op het moment dat de maximale termijn voor de inzet van jobcoaching is verstreken.

Daarnaast is per 1 september 2012 het uurtarief voor jobcoaching verlaagd tot € 73,30 exclusief BTW. Aanleiding voor deze aanpassing van het uurtarief is de noodzaak voor UWV om te bezuinigen op de uitgaven voor voorzieningen. Dit treft vooral jobcoaching, omdat meer dan de helft van het totaal beschikbare budget aan deze voorziening wordt besteed. Het nieuwe uurtarief is vastgesteld op basis van een onafhankelijk onderzoek naar de marktconformiteit van het tarief, uitgevoerd door Bureau Berenschot. We zijn voornemens het bureau opdracht te geven een vervolgonderzoek in te stellen. Hiervoor zal het bureau ook de re-integratiebranche benaderen

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag