Verkeerscontroles

print

Op verzoek van de minister nemen wij deel aan zes door de politie georganiseerde verkeerscontroles. Bij deze controles controleren we of uitkeringsgerechtigden betaalde werkzaamheden verrichten zonder dat dit bij UWV bekend is. Inmiddels hebben er drie controles plaatsgevonden. Daarbij zijn 205 personen gecontroleerd. Bij zes van hen was sprake van een lopende uitkering; in twee zaken is de uitkering naar aanleiding van de controle herzien. Daarbij is ruim € 4.800 teruggevorderd en een boete is opgelegd van € 530. De andere vier zaken gaven geen bijzonderheden te zien.

De overige drie controles staan gepland in september en oktober. In december wordt een eindrapport opgesteld.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag