Werken aan integriteit 2012

print

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op allerlei manieren dat UWV-medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen. Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt alle signalen van binnen én buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Ook signalen over het niet integer handelen van klanten en derden worden onderzocht.

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 137 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 71 onderzoeken gestart en werden 80 zaken afgesloten. Er is in achttien gevallen aangifte gedaan bij de politie, waarvan er zeven gericht waren tegen een klant, negen tegen een derde en twee tegen een medewerker. Daarnaast zijn er in twaalf gevallen arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, variërend van een strafschorsing tot ontslag op staande voet.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag