ICT in 2012

print

Uitgangspunt van het ICT-beleid van UWV is hergebruik van bestaande goedwerkende voorzieningen, aangevuld met standaardprogrammatuur, zodat de behoefte aan maatwerk verder kan worden teruggedrongen. Dat geldt ook bij de omschakeling op digitale dienstverlening aan klanten (e-dienstverlening) en op e-werken voor eigen medewerkers. De aanbesteding van een standaardsoftwarepakket voor de ondersteuning van e-werken is inmiddels afgerond. Om het voortbrengingsproces van systemen voor e-dienstverlening te versnellen en slagvaardiger te maken, is een nieuwe werkwijze tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en ICT ontwikkeld. Door gezamenlijke huisvesting van projectteams en aanvullende besturingsafspraken worden overdrachtsmomenten voorkomen en kortcyclische afstemming bevorderd. Het project Redesign wordt op deze wijze ondersteund. In het programma Toekomstvaste Informatievoorzienings Keten zijn voorstellen ontwikkeld om, in lijn met de verdere besparingsdoelstellingen, de samenwerking tussen UWV-bedrijfsonderdelen, ICT en markt efficiënter te maken.

Op ICT-gebied wordt steeds intensiever samengewerkt binnen de overheid: gezamenlijk gebruikte voorzieningen zoals DigiD en de verdere ontwikkeling daarvan maken dat noodzakelijk. Maar ook de mogelijkheid om door samenwerking schaalgrootte en daarmee efficiencywinst te realiseren is een belangrijke drijfveer. Voorwaarde voor succes is effectieve coördinatie. Inmiddels zijn maatregelen genomen om de interne afstemming rond deze samenwerking meer te structureren.

Ons initiatief voor een Centrum voor Informatiebeveiliging & Privacybescherming (CIP) is inmiddels verder uitgewerkt. Nadat we de eerste maanden van 2012 contacten hadden gelegd met overheden en marktpartijen is er in juni een startconferentie gehouden. Daar zijn de verschillende samenwerkingsvormen gepresenteerd die invulling gaan geven aan de doelstelling van het platform.

Het planmatig en regulier uitgevoerde groot onderhoud blijft onverminderd aandacht vragen. De vernieuwing van het platform voor e-dienstverlening is inmiddels verregaand uitgewerkt. Technisch wordt het platform geleidelijk op het niveau gebracht dat noodzakelijk is voor de uitbreiding van de e-dienstverlening. Hierbij wordt nauwkeurig rekening gehouden met de agenda van de rest van het bedrijf. We investeren in betere analyse van verstoringen die effecten hebben op ketens van dienstverlening, de ketenbeschikbaarheid. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die we eindgebruikers bieden en in de oorzaken van problemen.

De aanbesteding voor de kantoorautomatisering en de netwerken van UWV is eerder dit jaar gegund. De uitwerking in contracten heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. UWV verkrijgt hiermee betere dienstverlening tegen aanzienlijk lagere structurele kosten.

De eerder uitgezette lijnen om het autorisatiebeheer verder te verbeteren worden nu gerealiseerd. Op basis van pilots zijn keuzes gemaakt voor ondersteunende systemen waarmee het beheer zal worden uitgevoerd. Ook is het geautomatiseerd doorvoeren van autorisaties voorbereid voor een eerste groep systemen in het rekencentrum. Foutgevoelige handmatige wijzigingen worden daarmee vermeden. De eerste systemen gaan nog dit jaar over.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag