Ontwikkeling personeelsbestand in 2012

print

De bezuinigingen op het budget van UWV zullen ingrijpende gevolgen hebben voor onze personeelsbezetting. Berekeningen laten zien dat het in de periode 2011-2015 gaat om vijfduizend arbeidsplaatsen. We voeren deze enorme reductie zo verantwoord mogelijk uit. Hierbij kunnen we niet voorkomen dat medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste acht maanden van 2012 zijn 90 medewerkers boventallig verklaard.

Vergeleken met eind 2011 is het aantal medewerkers gedaald met 212 medewerkers (29 fte’s). Op 1 september 2012 hadden we 19.317 medewerkers (16.616 fte’s) in dienst. Inmiddels is onder invloed van de economische crisis weer sprake van een stijging van het aantal medewerkers.

We hebben van het ministerie van SZW extra budget gekregen voor tijdelijke extra capaciteit om het als gevolg van de economische crisis snel groeiende aantal WW-aanvragen te kunnen opvangen. Op dit moment hebben we al ruim 200 extra medewerkers ingezet voor de uitkeringsverzorging en ruim 300 extra medewerkers voor de begeleiding van werkzoekenden. Op basis van volumecijfers die we nauwlettend volgen, zetten we zo nodig nog meer capaciteit in. Het ministerie van SZW heeft ons daarnaast in augustus extra budget toegekend om overgang op e-dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarmee zetten we tot en met 2014 nog eens ruim 200 extra mensen in voor de begeleiding van minder digivaardige klanten op de Werkpleinen.

Op alle tijdelijke extra werkplekken zetten we zo veel mogelijk boventallig verklaarde medewerkers in. Het aantal tijdelijke medewerkers is toegenomen met 245. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Personeelsverloop tot en met augustus 2012
Personeelsverloop tot en met augustus 2012

Op 1 september 2012 hadden we 19.317 medewerkers (16.616 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder