Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

print

UWV werkt met gemeenten aan een gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers  vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten. Ook op andere terreinen zoeken we steeds meer samenwerking met gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van indicatiestelling. We verzorgen re-integratieadviezen voor de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Ook werken we samen met dertig kleinere gemeenten, met name in de noordelijke provincies.

Maar we willen meer. Samen met de vier grootste gemeenten in Nederland (de G4) hebben we een visie op samenwerking ontwikkeld. Door functies te ontdubbelen, nieuwe technologieën toe te passen en gegevens te hergebruiken kunnen we geld besparen. Deze visie is aangevuld met een zogeheten roadmap die op hoofdthema's het pad aangeeft waarlangs deze samenwerking kan worden bereikt. Een extern bureau heeft de visie en de roadmap als haalbaar beoordeeld. UWV en de G4 zijn op het ogenblik in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met als doel om gezamenlijk tot een landelijk backofficemodel te komen.

Ook nu het wetsvoorstel voor de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) controversieel is verklaard, blijven we samen met gemeenten kijken hoe we op nieuwe manieren kunnen samenwerken. Voor UWV en gemeenten blijft het de uitdaging om meer mensen te laten uitstromen met minder middelen. Een aantal gemeenten heeft te kennen gegeven aanvullende diensten te willen afnemen van UWV.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag