Gebruik gegevens Polisadministratie in 2012

print

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen.

UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot en met augustus hebben we 879.000 gegevensleveringen uitgevoerd. Dat deden we in 97 procent van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Dat is ruim boven de norm van 92 procent.

We werken nauw samen met de Pensioenfederatie om de periodieke levering van gegevens over arbeidsgeschiktheid te verbeteren. Pensioenuitvoerders hebben deze gegevens nodig om arbeidsongeschiktheidspensioen uit te keren. De pensioenuitvoerders kunnen terecht op een eigen nieuw webportaal Gegevensdiensten, dat is opgezet op basis van hun wensen. Alle relevante informatie voor pensioenuitvoerders, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen en de SVB, is daar samengebracht.

Vanaf 1 april 2012 maakt UWV bij het verrekenen van inkomsten bij een WIA-uitkering gebruik van de gegevens uit de Polisadministratie. Hierdoor wordt het verrekenen van verdiensten rechtmatiger, efficiënter, klantvriendelijker en eenvoudiger. UWV is hierdoor niet meer afhankelijk van de gegevensaanlevering van werkgevers en uitkeringsgerechtigden om inkomsten te verrekenen.

We onderzoeken nu of de nieuwe werkwijze ook mogelijk is voor de wetten WAO, WAZ, Wajong. UWV gebruikt de Polisadministratie al voor de dagloonvaststelling van de WW.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Inkomstenverhoudingen in de Polisadministratie
Inkomstenverhoudingen in de Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen burgers.De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

Lees verder