WerkgeversServicepunten in 2012

print

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we ons ingespannen om de dienstverlening aan werkgevers verder te verbeteren. Toch is de klanttevredenheid van werkgevers licht gedaald van 6,3 in 2011 naar 6,2 in 2012.

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. De nadruk ligt op dienstverlening aan werkgevers die kansen willen bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. De regionale WerkgeversServicepunten zijn vanaf 1 januari 2012 actief. Hierin werken we samen met gemeenten. De mate waarin wordt samengewerkt, bepalen gemeenten en UWV in de regio zelf.

Eind juni hebben VNG, UWV en SZW overeenstemming bereikt over de arbeidsmarktregio-indeling. Aanleiding voor de nieuwe indeling is de wet Suwi. Er komen 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gaan organiseren. In iedere arbeidsmarktregio moeten gemeenten en UWV ervoor zorgen dat er één loket is waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en expertise. UWV gaat de 35 arbeidsmarktregio bedienen vanuit 30 vestigingen. UWV is in gesprek met gemeenten van de arbeidsmarktregio waar geen UWV vestiging is over de wijze waarop de gezamenlijke dienstverlening daar vorm zal krijgen.

De Programmaraad heeft een handreiking opgesteld die de regio’s helpt om de samenwerking in de praktijk vorm te geven. De handreiking biedt drie ontwikkelvarianten:

  • maximale samenwerking op regionaal niveau;
  • samenwerking op regionaal niveau (met één regionale arbeidsmarktagenda en één marktbewerkingsplan), met uitvoerende werkgeversteams in subregio’s
  • gemeenten en UWV werken in een arbeidsmarktregio vanuit een werkgeversteam naast elkaar en stemmen onderling af.

De verbinding tussen de landelijke aanpak en de aanpak in de regio's krijgt steeds meer vorm. Landelijke afspraken worden vertaald naar de regio en vice versa. Met diverse branches zijn inmiddels convenanten afgesloten voor de verschillende groepen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Marc Rozendal (40), directeur Operations bij Connexxion Taxi Services
Marc Rozendal (40), directeur Operations bij Connexxion Taxi Services