Ontwikkeling e-dienstverlening werkzoekenden

print

Als gevolg van de bezuinigingen zijn er minder mogelijkheden voor persoonlijke coaching. Daarom bouwen we in hoog tempo e-dienstverlening voor WW-klanten op. Deze opbouw is echter tijdrovend en complex. De verwachting dat er in één klap een perfect systeem is om face-to-face contacten te vervangen, is dan ook niet realistisch. De ontwikkeling van het e-dienstverleningsconcept gaat zeker tot en met 2015 duren.

In de afgelopen maanden hebben we de volgende ontwikkelingen gerealiseerd:

  • Aan de online diensten op werk.nl zijn drie nieuwe online trainingen toegevoegd: ‘Solliciteren’, ‘Werk zoeken met LinkedIn’ en ‘Leer uw kwaliteiten kennen en presenteren’. De online trainingen zijn selfservice instrumenten die de klant ondersteunen in zijn weg naar werk. Op termijn (en na positieve evaluatie) zullen ze de fysieke workshops ‘solliciteren’ en ‘social media’ op de Werkpleinen vervangen.
  • We hebben een module beschikbaar gesteld waarmee de klant in tien stappen tot een goede cv kan komen.
  • Het proces van automatische matching van vraag en aanbod is verbeterd. Een strakkere afbakening van matchingsresultaten is aangebracht, waardoor het gemiddelde aantal matchresultaten per zoekopdracht is gedaald en het percentage mismatches sterk is afgenomen.
  • We hebben vernieuwingen in de Werkm@p doorgevoerd. Een belangrijke verbetering voor de klant is de integratie van het profiel en het CV van de klant. Er is nu geen onderscheid meer tussen beide, hetgeen een hoop verwarring bij klanten wegneemt. Daarnaast hebben we de werkprocessen en de administratieve handelingen van de medewerkers van UWV WERKbedrijf verbeterd; bijvoorbeeld voor het automatisch verlengen van het Bewijs van Inschrijving.

We nodigen onze klanten expliciet uit om klachten, vragen en verbetersuggesties aan ons door te geven. Alle signalen die ons bereiken via vragen, klachten, klantpanels, cliëntenraden en onderzoeken, analyseren we vervolgens. Een speciaal projectteam gaat op basis daarvan nu verbeteringen realiseren aan de Werkm@p en werk.nl.

Om de groeiende stroom werkzoekenden met e-dienstverlening te kunnen opvangen, heeft het ministerie van SZW ons extra budget toegekend. Hiermee kunnen we ongeveer 300 extra mensen inzetten voor de begeleiding van werkzoekenden. Op grond van de meerjarenramingen van het Centraal Planbureau die een verdere toename van de werkloosheid voorspellen, is in augustus extra budget beschikbaar gesteld voor nog eens ongeveer 300 extra mensen in 2013 en 2014.

De gedwongen overstap op e-dienstverlening en het verminderde aanbod van persoonlijke dienstverlening betekenen een ingrijpende verandering voor onze klanten. We zijn ons ervan bewust dat dit van invloed kan zijn op de manier waarop klanten de kwaliteit van onze dienstverlening ervaren en dat dit kan leiden tot leiden tot een lagere klanttevredenheid.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag