Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2012

print

Met ingang van 2012 koopt UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit omdat er vanaf 2012 geen re-integratiebudget WW meer beschikbaar is. We leggen nog wel verantwoording af over de resultaten van de dienstverlening voor WW-gerechtigden die in 2011 of eerder is ingekocht. Deze dienstverlening zal uiterlijk in 2014 zijn afgerond. Voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kennen we twee inkoopkaders: een voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongschiktheidsuitkering en een voor werkzoekende jonggehandicapten.

In de eerste acht maanden van 2012 zijn in totaal 1.179 trajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 4.019 WW-gerechtigden en 3.160 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). 2.119 klanten (870 WW-gerechtigden en 1.249 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vonden een baan voor minstens een jaar.

Van de tot en met augustus 2012 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 18.440 niet tot werk (voor 10.893 WW-gerechtigden en 7.547 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als einddoel hebben maar bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 11.444 (voor 5.188 WW-gerechtigde en 6.256 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 6.249 niet succesvol (voor 2.637 WW-klanten en 3.612 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) in 2012.

N.B. Het gaat hier om alle plaatsingen in de eerste acht maanden van 2012; eerder rapporteerden we uitsluitend over de plaatsingen die betrekking hadden op re-integratiecontracten die we hebben gesloten op basis van het inkoopkader 2009-2010.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten in 2012
Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 14.229 re-integratie trajecten voor arbeidsbeperkten gestart, dat zijn er 4.635 meer dan in 2011 (9.594).

Lees verder