Banen voor Wajongers in Oost-Brabant

print

In Noordoost- en Zuidoost-Brabant heeft UWV in 2009 een convenant afgesloten om in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers. We werken in het convenant samen met de Stichting Atlant Partnership en de Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging, en met de Atlant Groep en IBN. Die twee laatste zijn actief in de sociale werkvoorziening en zijn ook door UWV gecontracteerde re-integratiebedrijven. Op 1 mei 2012 waren de drie jaren verstreken, tot die datum kon UWV nog nieuwe kandidaten aanmelden. Eind augustus 2012 waren er 104 Wajongers geplaatst.

Het convenant is inmiddels geëvalueerd. Het totale plaatsingspercentage (het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten) ligt boven de 45 procent en is daarmee voldoende. De opbrengsten kunnen nog toenemen wanneer de laatste kandidaten uitgestroomd zijn (in 2015). De meerwaarde van het op deze wijze vraaggericht re-integreren van Wajongers kon in deze pilot nog niet hard genoeg worden aangetoond. Dat zal zeker ook te maken hebben met de verslechterde economische en financiële omstandigheden van de afgelopen jaren. Wat al wel duidelijk is geworden is dat samenwerken in de keten, waarin de werkgevers nadrukkelijk betrokken worden, goede mogelijkheden biedt.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag