Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

print

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

  • De werkgeversaanpak Wajong maakt onderdeel uit van de 30 regionale werkgeversservicepunten. We werken aan het verder professionaliseren van de adviseurs werkgeversdienstverlening op het thema Wajong en aan een goede verbinding met de arbeidsdeskundigen die Wajongers moeten aandragen.
  • We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en intentieverklaringen afgesloten om daadwerkelijke werkplekken voor Wajongers te realiseren. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de ABU, Albert Heijn, AS Watson, het Rijk, C1000, de KNVB, Atlant Groep, Philadelphia Zorg, Restaurant Fifteen en The Colour Kitchen. Ook is er een convenant met de VO-Raad.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag