Meer jonggehandicapten aan het werk in 2012

print

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. Hiermee liggen we op schema om onze doelstelling van 5.250 plaatsingen in 2012 te realiseren. Voor in totaal 5.700 Wajongers is (verlenging van) loondispensatie ingezet.

Om de participatie van jonggehandicapten te verhogen, zetten we ons in om voor potentiële Wajongers de overgang van school naar werk te verbeteren. Wajongers van wie is vastgesteld dat ze arbeidsmogelijkheden hebben, bieden we direct een sluitende aanpak met de focus op werk, waar nodig voorafgegaan door een zorgtraject. Uitgangspunt is dat re-integratietrajecten succesvol worden afgesloten. We benaderen werkgevers pro-actief met de vraag om arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten beschikbaar te stellen. Dat doen we onder meer door afspraken te maken met toonaangevende bedrijven. Om te bereiken dat werkzame jonggehandicapten duurzaam aan de slag blijven, nemen we maatregelen om uitval te voorkomen en grijpen we waar nodig is snel in.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag