Leerwerkloketten in 2012

print

Sinds medio 2010 functioneren in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland een of meer Leerwerkloketten. Dit zijn samenwerkingsverbanden van partijen die in de regio bij leren en werken zijn betrokken: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en intermediairs van werkgevers zoals Kamers van Koophandel. Zij vormen een netwerkorganisatie met korte lijnen. Leerwerkloketten ontwikkelen leerwerkarrangementen, producten en diensten die aansluiten bij de behoeften van werkgevers en werkzoekenden. In elke regio functioneert minstens één fysiek Leerwerkloket: een team van leerwerkadviseurs op het Werkplein, waar werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen voor onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC) en werkend leren.

De leerwerkloketten zijn tot stand gebracht met extra financiële ondersteuning vanuit SZW in 2010 en 2011, onder voorwaarde van cofinanciering voor minimaal 25 procent. Uit een evaluatie in opdracht van SZW blijkt dat deze voorwaarde is gerealiseerd: de cofinanciering bedroeg 50 procent in 2010 en 2011.

In de evaluatie is ook geconstateerd dat voortzetting van de Leerwerkloketten in 2012 nog steeds gewenst is. Gemeenten, werkgevers en werkzoekenden zijn tevreden over de slagkracht die leerwerkloketten hebben om de vraag van werkgevers en werkzoekenden te vertalen naar goed passend onderwijsaanbod. Datzelfde geldt voor de laagdrempeligheid en onafhankelijkheid van advies en informatie, en de bundeling van expertise op het terrein van EVC.

Belangrijke aanbevelingen waren om meer aan te sluiten bij de regionale werkgeversbenadering en om meer in te zetten op e-dienstverlening. Inmiddels is in nauw overleg met SZW de omvorming naar de 30 arbeidsmarktregio’s in gang gezet. Deze zal op 1 januari 2013 zijn afgerond. De aansluiting op en inzet van e-dienstverlening is onderwerp van gesprek. Duidelijk is inmiddels dat SZW de financiële ondersteuning in 2013 en 2014 continueert. Overleg is nog gaande over de hoogte van het budget.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag