Convenant met SBB

print

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) verenigt zeventien samenwerkende kenniscentra. De per bedrijfstak georganiseerde kenniscentra ontwikkelen kwalificaties voor het mbo, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van de leerbedrijven. Het doel is om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten. SBB en UWV zijn onlangs een strategisch partnerschap aangegaan, als een duurzame intensivering van de al bestaande samenwerking. Extra focus in de samenwerking ligt nu op de regionale werkgeversdienstverlening; vanuit SBB is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan voorheen. Hierdoor kunnen scholing en scholingsmiddelen nog beter aansluiten op de vragen van werkgevers die binnenkomen via de regionale WerkgeversServicepunten. Momenteel wordt de samenwerking nader geoperationaliseerd en wordt gewerkt aan een efficiënt monitorsysteem. UWV en SBB verwijzen met hyperllinks steeds meer naar elkaars websites om de daarop aangeboden diensten effectief op elkaar te laten aansluiten.

Samen met het Kenniscentrum Detailhandel werken UWV en SBB aan een kwalificatiestructuur voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hierdoor kan Leren & Werken (duaal) ook beneden mbo2-niveau worden aangeboden. Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken SBB en UWV aan een betere ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking door medewerkers op de werkvloer hierop (beter) toe te rusten.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag