Aanvragen WIA en nieuwe Wajong in 2012

print

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 5 procent minder minder WIA-aanvragen (39.100) dan in de eerste acht maanden van 2011 (41.000). Wij hebben in deze periode 89 procent van de WIA-beschikkingen op tijd afgegeven. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan in 2011 (81 procent), ondanks het feit dat met ingang van 1 januari 2012 de beslistermijn voor de WIA is teruggebracht van tien weken naar acht weken.

Ook dit jaar besteden we bijzondere aandacht aan het beperken van de instroom in de WIA. Er stromen nog steeds veel mensen vanuit de Ziektewet in de WIA. Daarom ondernemen we in het kader van het Verbeterplan ZW-Arbo activiteiten, gericht op het bevorderen van de uitstroom uit de Ziektewet.

We ontvingen in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 16.600 nWajong-aanvragen, iets meer dan in de eerste acht maanden van 2011 (16.300). We handelden er 16.300 af. Dit is ruim 1 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2011 (16.100), terwijl we toen we extra capaciteit inzetten om de achterstanden uit 2010 weg te werken. Van de afgehandelde beschikkingen was 95 procent tijdig (2011: 92 procent). Ook zijn we erin geslaagd de voorraad aanvragen voor de nieuwe Wajong met 13 procent terug te brengen. 

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Tijdigheid eerste betaling in 2012
Tijdigheid eerste betaling in 2012

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Lees verder