Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven

print

UWV werkt samen met ruim 380 erkende jobcoachbedrijven. In de eerste acht maanden van 2012 liepen zeven onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven. Het eerste grote onderzoek naar een jobcoachbedrijf in Rotterdam heeft tot nu toe een vastgesteld schadebedrag opgeleverd van € 1,2 miljoen. Tegen dit bedrijf is aangifte gedaan bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De overige onderzoeken lopen nog.

Daarnaast hebben we onderzoekswaardige meldingen ontvangen over mogelijke fraude door nog andere jobcoach- en/of re-integratiebedrijven. De onderzoeken vergen veel capaciteit en kennen een lange doorlooptijd. Daarom pakken we nieuwe zaken pas op nadat de nu lopende onderzoeken zijn afgesloten.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Fraudes met medische diagnoses

In 312 gevallen herbeoordeelt UWV toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses.

Lees verder