Aanscherpen nalevingscommunicatie in 2012

print

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. In 2012 hebben wij ook onze actieve deelname aan de nalevingscampagne Weet hoe het zit voortgezet.

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. De afgelopen maanden hebben we dat gedaan voor zes van de elf klantprocessen. Ook de internetpagina’s die gaan over controles zijn aangepast. Hierna volgen nog de oproepbrieven, brochures en formulieren.

In 2012 hebben wij onze actieve deelname aan de nalevingscampagne Weet hoe het zit voortgezet. In maart hebben we een mailing gestuurd naar 53.000 WW-klanten en 3.000 WIA-klanten over het onderwerp 'werk en een uitkering'. Het ging om klanten die zijn ingestroomd tussen augustus en december 2011. In de mailing lag de nadruk op alle vormen van werk en vrijwilligerswerk. Hierbij werd aangegeven dat UWV regelmatig controleert.

In september vindt een massamediale campagne plaats rond het thema ‘witte fraude’. Op basis van consumentendata is een doelgroepsegmentatie gemaakt, zodat de campagne gericht kan worden ingezet om een zo maximaal mogelijk resultaat te behalen.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Overtredingen inlichtingenplicht in 2012
Overtredingen inlichtingenplicht in 2012

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht elke verandering in hun situatie door te geven die van belang kan zijn voor hun uitkering. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde boetes en het schadebedrag voor de eerste acht maanden van 2012.

Lees verder