Overtredingen in 2012

print

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 28.200 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld, waarvan we er 24.800 met een boete hebben bestraft. De totaal geconstateerde schadelast als gevolg van deze overtredingen bedraagt € 39,5 miljoen, met een boetebedrag van € 3,1 miljoen. Tegelijkertijd daalt het gemiddelde schadebedrag sinds 2009: van € 1.955 in 2009 via € 1.628 in 2011 naar € 1.504 gedurende de eerste acht maanden van 2012.

In dezelfde periode hebben we in totaal 37.600 maatregelen opgelegd in verband met overtreding van inspanningsverplichtingen. Daarvan hadden er 34.700 betrekking op de WW. In 13.500 gevallen ging het daarbij om klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden; in 6.300 gevallen ging het om klanten die verwijtbaar werkloos waren. In 4.000 gevallen ging het om klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen, in 3.400 gevallen om WW- klanten die onvoldoende trachten passende arbeid te verkrijgen en in 3.100 gevallen om overtreding van de controlevoorschriften. 

Tot en met augustus 2012 hebben de landelijke Interventieteams 226 bedrijfscontroles uitgevoerd en daarbij 2.373 personen gecontroleerd. In 113 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd. Het ging dan bijvoorbeeld om mensen met een uitkering die werkend werden aangetroffen. In 43 gevallen is uitkeringsfraude vastgesteld, er zijn nog twee gevallen in onderzoek. Het geschatte benadelingbedrag aan uitkeringsfraude UWV (inclusief de boete) is € 74.2.85.

Het Interventieteam Buitenland heeft klanten van UWV bezocht die in Frankrijk, Duitsland, Polen, België, Turkije en Macedonië wonen. Op basis van deze controles zijn vier boetes uitgedeeld, bijna 60 waarschuwingen afgegeven en twee uitkeringen beëindigd. Dit gebeurde omdat de klant wijzigingen in zijn situatie die van invloed zijn op zijn uitkering, bijvoorbeeld werkzaamheden of inkomsten, niet aan UWV heeft doorgegeven. Het totale schadebedrag inclusief boetes kwam uit op ruim € 150.000.

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft bij vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 9,7 miljoen buitenlands vermogen achterhaald, waarvan in Turkije € 5,0 miljoen en in Marokko € 2,7 miljoen.

UWV voert controles uit naar dienstverbanden die alleen op papier worden aangegaan. Wanneer zo’n dienstverband eindigt, of wanneer er sprake is van geoorloofde werkzaamheden naast een (gedeeltelijke) uitkering, verkrijgt de ‘verzekerde’ een uitkering. Omdat de ‘verzekerde’ in werkelijkheid niet heeft gewerkt, is hier sprake van een oneigenlijk verkregen uitkering. Tot en met augustus 2012 zijn 74 gefingeerde dienstverbanden achterhaald en 26 processen-verbaal opgemaakt. De tot nog toe vastgestelde schade bedraagt € 0,7 miljoen; voor 14 zaken moet het schadebedrag nog worden vastgesteld. Er lopen vijftien onderzoeken naar ten minste 96 personen. Daarnaast zijn er nog 38 te onderzoeken bedrijven en uitzendbureaus in portefeuille. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag