Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

print

De werkloosheid is als gevolg van de economische crisis gestegen, in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 18 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste acht maanden van 2011. Het aantal lopende WW-uitkeringen is toegenomen tot 304.000, dat is 19 procent meer dan eind augustus 2011.

Dat betekent fors meer werk voor UWV dan oorspronkelijk was voorzien. Dankzij actieve sturing is de tijdige betaling van WW-uitkeringen op een hoog niveau gehandhaafd. Door de hoge productiedruk zijn de kwalitatieve prestaties wel behoorlijk onder druk komen staan. Om die druk te verminderen hebben we in de periode maart tot en met juni een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. In maart heeft het ministerie van SZW ons extra budget toegekend. Daarmee hebben we inmiddels extra personeel ingezet.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WW tot en met augustus 2012
Ontwikkeling WW tot en met augustus 2012

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 neemt het aantal WW-uitkeringen sinds de laatste maanden van 2011 weer toe. De tabel toont de ontwikkeling.

Lees verder