Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten in 2012

print

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 14.229 re-integratie trajecten voor arbeidsbeperkten gestart, dat zijn er 4.635 meer dan in 2011 (9.594). Met name voor de nWajong, de WGA en de Ziektewet zijn aanzienlijk meer re-integratietrajecten gestart.


Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten
nWajong oWajong WAO/WAZ WGA Ziektewet Totaal
2011 t/m augustus 2.107 3.256 604 1.100 2.527 9.594
2012 t/m augustus 3.059 2.653 487 2.293 5.737 14.229
Verschil 952 -603 -117
1.193
3.210
4.6355

Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten
Totaal
2011 t/m augustus 9.594
2012 t/m augustus 14.229
Verschil 4.6355

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2012
Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 1.179 re-integratietrajecten- en –diensten succesvol afgesloten met een baan. Vanaf 2012 is er geen re-integratie budget meer voor WW-uitkeringsgerechtigden, we kunnen uitsluitend nog trajecten inkopen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Lees verder