Personeelsverloop tot en met augustus 2012

print


Personeelsverloop                      
* Aantal arbeidsverhoudingen
 


2012201120102009200820072006200520042003
Stand
1-9-2012
t.o.v.
1-1-2003
Medewerkers*
                   
Stand 1 januari 18.934 20.723 21.158 19.604 16.656 17.741 18.682 21.947 23.349 23.850  
Stand 1 september
19.317                   - 4.533
Stand 31 december    19.529 21.304 20.931 15.834 16.842 18.196 19.908 22.363 23.690
Gemiddeld 19.126 20.126 21.231 20.268 16.245 17.292 18.439 20.928 22.856 23.770  
Vast*                      
Stand 1 januari 17.312 17.837 18.029 18.317 15.756 16.857 17.906 20.020 20.703 21.142  
Stand 1 september 16.953                   - 4.189
Stand 31 december
17.423 17.862 17.969 14.863 15.891 17.165 18.963 20.124 20.760  
Gemiddeld 17.133 17.630 17.946 18.143 15.310 16.374 17.536 19.492 20.414 20.951  
Tijdelijk*                      
Stand 1 januari 1.549 2.801
3.040 1.182 829 872 674 1.704 2.286 2.361

Stand 1 september 2.278                   - 83
Stand 31 december
2.033 3.354 2.873 861 880 1.003 830 1.970 2.569
Gemiddeld 1.914 2.417 3.197 2.028 845 876 839 1.267 2.128 2.465  
NAR/Wachtgeld*  
                 
Stand 1 januari 73 85 89 105 71 12 102 223 360 347  
Stand 1 september 86                   -261
Stand 31 december
73 88 89 110 71 28 115 269 361  
Gemiddeld 80 79 89 97 91 42 65 169 315 354  
Fte'n                      
Stand 1 januari 16.155 17.709 18.032 16.414 13.998 14.945 15.771 18.617 19.603 20.145  
Stand 1 september 16.616                   - 3.529
Stand 31 december   16.645 18.228 17.812 13.332 14.181 15.434 16.908 19.001 20.136  
Gemiddeld 16.389 17.177 18.130 17.113 13.665 14.563 15.603 17.763 19.302 20.141  


Personeelsverloop    
* Aantal arbeidsverhoudingen
 


2012
Stand
1-9-2012
t.o.v.
1-1-2003
Medewerkers*
 
Stand 1 januari 18.934  
Stand 1 september
19.317 - 4.533
Stand 31 december   
Gemiddeld 19.126  
Vast*    
Stand 1 januari 17.312  
Stand 1 september 16.953 - 4.189
Stand 31 december
 
Gemiddeld 17.133  
Tijdelijk*    
Stand 1 januari 1.549

Stand 1 september 2.278 - 83
Stand 31 december

Gemiddeld 1.914  
NAR/Wachtgeld*    
Stand 1 januari 73  
Stand 1 september 86 -261
Stand 31 december
 
Gemiddeld 80  
Fte'n    
Stand 1 januari 16.155  
Stand 1 september 16.616 - 3.529
Stand 31 december    
Gemiddeld 16.389  

 

Het aantal medewerkers van UWV is sinds 2003 ieder jaar afgenomen, tot eind 2008 met in totaal 8.016 medewerkers (6.813 fte’s). Dat het aantal in 2009 voor het eerst weer groeide, kwam vooral door de fusie met CWI. Om de dienstverlening aan het toegenomen aantal WW-klanten op peil te houden, kregen we in 2009 en 2010 bovendien extra budget om (tijdelijk) personeel in dienst te nemen.

De bezuinigingen op het budget van UWV zullen ingrijpende gevolgen hebben voor onze personeelsbezetting. Hierbij kunnen we niet voorkomen dat medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste acht maanden van 2012 zijn 90 medewerkers boventallig verklaard.

Vergeleken met eind 2011 is het aantal medewerkers gedaald. Inmiddels is onder invloed van de economische crisis weer sprake van een stijging van het aantal medewerkers.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag