Waardering klanttevredenheid in 2012

print

Waardering klanttevredenheid        
Norm
2012

Resultaat
1e vier maanden 2012

Resultaat
2e vier maanden 2012

Resultaat
2011
Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden 7,0  6,9  7,0 7,0
Klanttevredenheid werkgevers 6,3  6,2 6,2 6,3

Waardering klanttevredenheid  
Resultaat
2e vier maanden 2012

Klanttevredenheid uitkeringsgerechtigden  7,0
Klanttevredenheid werkgevers 6,2

 

We meten de klanttevredenheid drie keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De klanten die hun oordeel geven, hebben recente ervaring met onze dienstverlening.

De tevredenheid van uitkeringsgerechtigden is in de tweede vier maanden van 2012 licht gestegen. Deze stijging deed zich voor op alle gemeten klantprincipes (bereikbaarheid/ toegankelijkheid, persoonlijke aandacht, maatwerk, tijdigheid/snelheid en duidelijkheid). 83 procent van de uitkeringsgerechtigden gaf aan het helemaal eens te zijn met de beslissing van UWV; dit is meer dan in voorgaande perioden. Het percentage tevreden klanten daalde van 72 procent in 2011 naar 71 procent in de eerste vier maanden van 2012, maar is de tweede vier maanden gestegen naar 74 procent.

De tevredenheid van werkgevers bleef stabiel op 6,2. Het percentage tevreden werkgevers is gedaald van 49 procent in 2011 naar 48 procent in de eerste vier maanden tot  44 procent in de tweede vier maanden van 2012.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag