Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land- en tuinbouwsector in 2012

print

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector
2012 t/m augustus
2011 t/m augustus
Aanvraag gestopt 5 350
Aanvraag verleend 9 864
Aanvraag geweigerd 147 704

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land – en tuinbouwsector
2012 t/m augustus
Aanvraag gestopt 5
Aanvraag verleend 9
Aanvraag geweigerd 147

 

In de land- en tuinbouwsector spannen we ons extra in om vraag en aanbod te matchen. In de regio West-Brabant brengen we werkgevers die seizoenswerk aanbieden in contact met uitkeringsgerechtigden die langer dan drie maanden werkloos zijn en voor wie het werk passend is. In totaal willen we hiervoor 500 werkzoekenden selecteren.

In totaal hebben we 3.645 werkzoekenden gescreend voor de vacatures in de land- en tuinbouw. Een groot deel (2.958 personen, dat is 81 procent) bleek bij voorbaat ongeschikt, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de functie-eisen voldeden of omdat ze door fysieke beperkingen ongeschikt waren voor het werk. De andere 687 werkzoekenden werden uitgenodigd voor een intakegesprek.

De behandeling van een vacatureaanmelding in de land- en tuinbouw was voorheen vaak gekoppeld aan een aanvraag tot verstrekking van een tewerkstellingsvergunning. Het aantal aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning is echter sterk gedaald. In totaal werden er in de eerste acht maanden van dit jaar 161 aanvragen ingediend, en er zijn geen aanvragen meer in behandeling. Daarom zetten we voor de 500 geselecteerde werkzoekenden ook vacatures in die wij op reguliere wijze hebben geworven.

In de eerste acht maanden van 2012 zijn er veel minder vacatures in de land- en tuinbouw gemeld dan in dezelfde periode in 2011: 305 tegenover 2.588 in de eerste acht maanden van 2011. Het zijn vooral vacatures voor specialistische laaggeschoolde arbeid. Voor dit type werk zijn meer vaardigheden vereist dan voor ongeschoold werk. Ook was het niveau van de functies beduidend hoger dan bij de vacatures die werden gemeld in 2011. Veel van de geselecteerde werkzoekenden voldeden dan ook niet aan de gestelde eisen. Via eigen werving hebben we nog eens 113 vacatures binnengehaald. Het functieniveau van deze vacatures is duidelijk lager. Naar deze vacatures zijn dan ook veel werkzoekenden verwezen.

Uiteindelijk vonden 35 werkzoekenden een baan in de land- en tuinbouw: acht op een vacature waaraan een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning ten grondslag lag en 27 op een vacature die wij op reguliere wijze hadden geworven. 231 werkzoekenden zijn afgewezen omdat zij door de werkgever niet geschikt zijn bevonden voor een mogelijke baan in de land- en tuinbouw.Deze kandidaten worden nogmaals verwezen naar geschikte vacatures in de land- en tuinbouw, maar ook in andere sectoren. Indien er een vermoeden is van mogelijk verwijtbare werkloosheid starten we een onderzoek. In zeven gevallen heeft dit geleid tot een maatregel. Daarnaast is een maatregel opgelegd aan 21 personen onder andere vanwege twee keer niet verschijnen op een afspraak voor een intakegesprek. Sinds 1 juni worden maatregelen opgelegd aan personen die de eerste keer niet op een afspraak voor een intakegesprek verschijnen.   

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Passend werkaanbod in 2012
Passend werkaanbod in 2012

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, is in principe alle arbeid passend. In de eerste acht maanden van 2012 kregen 4.432 klanten een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening.

Lees verder