Bemiddeling en bevorderen re-integratie / uitstroom in 2012

print

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten op het gebied van re-integratie in de eerste acht maanden van 2012.

 


Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom
Prestatie Norm
2012

Resultaat
2012 t/m augustus

Resultaat
2011 t/m augustus
Transparantiebereik werkzoekenden (cv's) voor werkgevers
225.000  352.800 285.300
Arbeidsuitstroom WW
192.000  154.500 170.100
Plaatsingspercentage AG
31%  zie elders zie elders
Tijdigheid participatieplan Wajong
85%  92% 88%


Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom
Prestatie

Resultaat
2012 t/m augustus

Transparantiebereik werkzoekenden (cv's) voor werkgevers
 352.800
Arbeidsuitstroom WW
 154.500
Plaatsingspercentage AG
 zie elders
Tijdigheid participatieplan Wajong
 92%


  • Transparantiebereik werkzoekenden (cv’s) voor werkgevers - hiermee meten we hoeveel cv’s we beschikbaar stellen via werk.nl. Onze klanten zijn bereikbaar als zij met een cv op werk.nl staan.
  • Arbeidsuitstroom WW - in 2012 geldt een nieuwe definitie: ook werkzoekenden die met werkloosheid worden bedreigd, worden nu in dit cijfer meegenomen. (De score van 2011 is hierop aangepast.).
  • Plaatsingspercentage AG– Hiermee meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar.
  • Tijdigheid participatieplan Wajong – Sinds de invoering van de nieuwe wet Wajong op 1 januari 2010 stellen we voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 8.620 participatieplannen opgesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag