Uitstroom naar werk in 2012

print


Uitstroom naar werk    
 

2012 t/m augustus

2011 t/m augustus
     
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering 154.500 170.100
   
Andere werkzoekende klanten    
- mensen met recht op Bijstanduitkering 4.700
15.800
 - mensen zonder recht op uitkering 3.300
6.600

   
Klanten met een arbeidsbeperking 5.600
6.800
- met recht op Wajong-uitkering 4.000 5.000
- met recht op WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering  1.600 1.800
     
Totaal aantal aan werk geholpen klanten
168.100
199.300
     
Aan werk geholpen werkzoekende WW-gerechtigden naar leeftijd

 
- werkzoekenden jonger dan 27 jaar
26.700 39.900
- werkzoekenden tussen 27 en 45 jaar
82.300 94.700
- werkzoekenden ouder dan 45 jaar
44.700
57.900

   
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige
8.300
9.300


Uitstroom naar werk  
 

2012 t/m augustus

   
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering 154.500
 
Andere werkzoekende klanten  
- mensen met recht op Bijstanduitkering 4.700
 - mensen zonder recht op uitkering 3.300

 
Klanten met een arbeidsbeperking 5.600
- met recht op Wajong-uitkering 4.000
- met recht op WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering  1.600
   
Totaal aantal aan werk geholpen klanten
168.100
   
Aan werk geholpen werkzoekende WW-gerechtigden naar leeftijd

- werkzoekenden jonger dan 27 jaar
26.700
- werkzoekenden tussen 27 en 45 jaar
82.300
- werkzoekenden ouder dan 45 jaar
44.700

 
Aantal werkzoekenden aan werk geholpen als zelfstandige
8.300

 

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 168.100 mensen mede dankzij onze inspanningen een baan. Dat zijn er bijna 16 procent minder dan in de eerste acht maanden van 2011. De nog steeds slechte economische situatie speelt daarbij een belangrijke rol. De meeste werkzoekenden die we aan werk hebben geholpen, hadden een WW-uitkering (154.500). Ook het aantal arbeidsongeschikten dat we aan werk hebben geholpen, is onder invloed van de verslechterde economische omstandigheden lager dan in 2011.

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 243.000 vacatures ingediend via Werk.nl en de vestigingen. Dit is veel minder dan in de eerste acht maanden van 2011 (335.000). De meeste vacatures ontvangen we via de digitale tool Jobfeed. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag