Uitstroom uit Ziektewet naar vangnetcategorieën in 2012

print


Aandeel vangnetcategorieën binnen uitstroom uit de Ziektewet

2012 t/m augustus

2011

Vangnetcategorie
 
-arbeidsongeschikt t.g.v. zwangerschap
23% 22%
- flexwerkers 1% 1%
- ontslaggevallen
11% 11%
- uitzendkrachten 32% 36%
- vrijwillig verzekerden
2% 2%
- zieke werklozen
19% 16%
- overig
12% 12%
Totaal 100% 100%


Aandeel vangnetcategorieën binnen uitstroom uit de Ziektewet

2012 t/m augustus
Vangnetcategorie
-arbeidsongeschikt t.g.v. zwangerschap
23%
- flexwerkers 1%
- ontslaggevallen
11%
- uitzendkrachten 32%
- vrijwillig verzekerden
2%
- zieke werklozen
19%
- overig
12%
Totaal 100%

 

De Ziektewet vormt een zogeheten vangnet voor mensen die ziek worden en die geen werkgever (meer) hebben, zoals flexwerkers en uitzendkrachten, werknemers die ziek worden voor het einde van hun (tijdelijke) dienstverband en zieke werklozen.

In de eerste acht maanden van 2012 is 91,4 procent van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. Dat is 2,1 procent minder dan beoogd.  Dit hangt samen met veranderingen in de samenstelling van de populatie vangnetters. Enerzijds zijn er minder zieke uitzendkrachten, een groep die relatief snel herstelt. Anderzijds zijn er meer zieke werklozen, een groep die relatief vaak de maximale duur van 104 weken ziekte bereikt. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnet-categorieën in de uitstroom uit de Ziektewet.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Voorkomen van instroom in de WIA in 2012
Voorkomen van instroom in de WIA in 2012

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont onder andere hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Lees verder