Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wet Wajong in 2012

print


Sociaal-medische beoordelingen nWajong (x 1.000)

2012 t/m augustus

2011 t/m augustus

Aantal toegekende aanvragen
9,8
10,0
- volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
1,0 0,9
- werkregeling
5,0 4,8
- studieregeling
3,8 4,3
- alleen arbeidsondersteuning
0,0 0,0

Afgewezen aanvragen 6,5 6,1

Totaal 16,3 16,1


Sociaal-medische beoordelingen nWajong (x 1.000)

2012 t/m augustus
Aantal toegekende aanvragen
9,8
- volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
1,0
- werkregeling
5,0
- studieregeling
3,8
- alleen arbeidsondersteuning
0,0

Afgewezen aanvragen 6,5

Totaal 16,3

 

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, kortweg de Wet Wajong, van kracht geworden. De Wet Wajong biedt ondersteuning aan 18- tot 27-jarige jonggehandicapten bij het vinden van een passende en duurzame arbeidsplaats. Daarvoor begeleiden we jongeren met beperkingen over en periode van maximaal negen jaar. Uiteraard bieden we ook ondersteuning aan mensen die op latere leeftijd een Wajong-uitkering aanvragen.

We ontvingen in de eerste acht maanden van dit jaar 16.600 Wajong-aanvragen, iets meer dan in de eerste acht maanden van 2011. We handelden 16.300 nWajong-aanvragen af. Dit is ruim 1 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2011 (16.100), ook al zetten we toen extra capaciteit in om de achterstanden uit 2010 weg te werken. We hebben 95 procent van de beschikkingen tijdig (binnen 14 weken) afgegeven (2011: 92 procent).  Bij 60 procent van de afgegeven beschikkingen is de aanvraag toegekend. Ook zijn we erin geslaagd de voorraad aanvragen voor de nieuwe Wajong met 13 procent terug te brengen.

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Wajong stellen we voor iedere Wajonger een sociaal-medisch oordeel op waaruit blijkt wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Voor iedere Wajonger met perspectief op werk stellen we vervolgens een participatieplan op. In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 8.620 participatieplannen opgesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling werkende Wajongers in 2012
Ontwikkeling werkende Wajongers in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden ruim 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Lees verder