Sociaal-medische beoordelingen WIA in 2012

print

Sociaal-medische beoordelingen WIA (x 1.000)
2012 t/m augustus

2011 t/m augustus

Aantal toegekende aanvragen 21,0 21,9
- WGA deels arbeidsongeschikt
5,8 5,6
- WGA volledig arbeidsongeschikt
10,7 11,4
- IVA
4,5 4,9

Aantal afgewezen aanvragen 15,8 16,3
     
Totaal 36,8 38,2

Sociaal-medische beoordelingen WIA (x 1.000)
2012 t/m augustus
Aantal toegekende aanvragen 21,0
- WGA deels arbeidsongeschikt
5,8
- WGA volledig arbeidsongeschikt
10,7
- IVA
4,5

Aantal afgewezen aanvragen 15,8
   
Totaal 36,8

 

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 39.100 WIA-aanvragen, dat is bijna 5 procent minder dan in de eerste acht maanden van 2011 (41.000). In totaal hebben we 36.800 WIA-beschikkingen afgegeven. Dat gebeurde in 89 procent van gevallen op tijd. Dat is een aanzienlijk hogere score dan in 2011 (81 procent), ondanks het feit dat de beslistermijn voor de WIA met ingang van 1 januari 2012 is teruggebracht van tien weken naar acht weken. Daarnaast zijn we er erin geslaagd de werkvoorraad aan WIA-aanvragen met 12 procent terug te dringen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2012
Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2012

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden isde eerste acht maanden van 2012 met 14.600 gestegen tot 153.000 ; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder