Overtredingen inspanningsverplichtingen in 2012

print

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012

- verwijtbare werkloosheid

6.700 6.300
- te laat aanvragen WW-uitkering 4.000 4.000

- onvoldoende trachten passende arbeid te vinden 

3.400 1.600
- overtreding van de controlevoorschriften 3.100 900
2012 t/m augustus
2011 t/m augustus
Totaal aantal geconstateerde overtredingen 54.500 43.100
Aantal overtredingen geconstateerd bij WW 50.900 40.200
     
Totaal aantal opgelegde maatregelen 37.600 30.500
Aantal opgelegde maatregelen bij WW 34.700 28.300
wegens    
- niet ingeschreven als werkzoekende of inschrijving niet tijdig verlengd 13.500 9.200

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2012

- verwijtbare werkloosheid

6.700
- te laat aanvragen WW-uitkering 4.000

- onvoldoende trachten passende arbeid te vinden 

3.400
- overtreding van de controlevoorschriften 3.100
2012 t/m augustus
Totaal aantal geconstateerde overtredingen 54.500
Aantal overtredingen geconstateerd bij WW 50.900
   
Totaal aantal opgelegde maatregelen 37.600
Aantal opgelegde maatregelen bij WW 34.700
wegens  
- niet ingeschreven als werkzoekende of inschrijving niet tijdig verlengd 13.500

 

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. Zo moeten ze zich inschrijven als werkzoekende, beschikbaar zijn voor arbeid, aantoonbaar voldoende solliciteren en zich houden aan de afspraken die ze (digitaal) met de werkcoach van UWV maken. Overtredingen van de regels kan leiden tot maatregelen zoals het (tijdelijk) verlagen of zelfs stopzetten van de uitkering.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag