Uitkeringen in 2012

print

Lopende uitkeringen per eind augustus 2012 (x 1.000)
* Gemiddeld aantal lopende uitkeringen in de eerste acht maanden van 2012.
Wet 2012 t/m augustus
2011 t/m augustus
Verschil in %

     
WW 304,0 255,3 19%
WIA 153,0 128,6 19%
WAO 418,1 456,7 -8%
Wajong 223,0 212,9 5%
WAZ 23,6 27,3 -13%
Ziektewet* 97,3 101,1 -4%
Wazo* 41,5 43,5 -5%

Lopende uitkeringen per eind augustus 2012
* Gemiddeld aantal lopende uitkeringen in de eerste acht maanden van 2012.
Wet 2012 t/m augustus

 
WW 304,0
WIA 153,0
WAO 418,1
Wajong 223,0
WAZ 23,6
Ziektewet* 97,3
Wazo* 41,5

 

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

Het aantal WW-uitkeringen per eind augustus 2012 steeg in vergelijking tot eind augustus 2011 met 19 procent tot 304.000. We kenden in de eerste acht maanden van 2012 22 procent meer nieuwe WW-uitkeringen toe dan in dezelfde periode in 2011; het aantal beëindigde WW-uitkeringen steeg met 6 procent. 

De WAO en de WAZ zijn aflopende regelingen. Bij de WAO daalde het aantal uitkeringen met 8 procent , bij de WAZ zelfs met 13 procent. Bij de WIA steeg het aantal uitkeringen daarentegen fors met 19 procent, bij de Wajong gebeurde dat met 5 procent. Het aantal toegekende Ziektewet-uitkeringen daalde met 5 procent. Ook voor de Wazo (uitkering tijdens zwangerschap-, pleegzorg- of adoptieverlof) is 5 procent minder uitkeringen toegekend dan in de eerste acht maanden van 2011.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met derde kwartaal 2012
Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met derde kwartaal 2012

De rechtmatigheid als geheel over de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2012 bedraagt 98,9 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van zowel de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2011 als ten opzichte van het hele verslagjaar 2011. Belangrijkste oorzaak is een daling bij de WW.

Lees verder