Ontwikkeling toekenningen Wazo tot en met augustus 2012

print

Ontwikkeling Wazo  (excl. ZEZ) (x 1.000)
2011 137,0 144,0 43,0
2012 t/m augustus
86,8 94,8
41,5
 

Instroom


Uitstroom
Gemiddeld
lopend
bestand
2006 146,0 140,0 41,5
2007 127,7 133,4 41,4
2008 136,5 134,3 42,3
2009 139,9 139,6 43,2
2010 138,4 140,7 42,8

Ontwikkeling Wazo  (excl. ZEZ) (x 1.000)
2011 43,0
2012 t/m augustus
41,5
  Gemiddeld
lopend
bestand
2006 41,5
2007 41,4
2008 42,3
2009 43,2
2010 42,8

 

De Wet Arbeid en Zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal zestien weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Verder regelt de Wazo onder andere verlof en uitkering bij adoptie en pleegzorg. Het aantal vrouwen dat een Wazo-uitkering ontvangt, was eind augustus 2012 met 42.400 iets lager dan eind augustus 2011 (43.300).

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 86.800 nieuwe WAZO-uitkeringen toegekend (eerste acht maanden 2011: 88.500). Het ging hierbij vrijwel geheel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters: 86.100 tegenover 87.700 in de eerste acht maanden 2011. Er zijn 673 uitkeringen toegekend wegens pleegzorg- of adoptieverlof toegekend (769 in de eerste acht maanden van 2011).

Er werden iets meer uitkeringen toegekend wegens zwangerschapsverlof van zelfstandigen (6.900 tegenover 4.800). Naar deze stijging loopt een onderzoek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag