Ontwikkeling toekenningen Ziektewet tot en met 2012

print

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet * (x 1.000)
* Bij het aantal toekenningen in de tabel is geen rekening gehouden met ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.
  Uitzendkrachten  Werklozen Overigen Totaal
2003 129,4 62,5 136,2 330,8
2004 118,7 76,8 125,5 321,0
2005 162,2 72,8 121,9 356,9
2006 174,9 67,7 147,7 390,3
2007 183,9 32,8 124,0 216,7
2008 170,1 20,6 136,5 327,2
2009 122,3 22,0 148,9 271,2
2010  96,3 28,6 156,3 281,2
2011  87,4 28,4 157,6 273,4
2012 t/m augustus
 47,7 20,1 103,5 171,3

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet * (x 1.000)
* Bij het aantal toekenningen in de tabel is geen rekening gehouden met ziekmeldingen die in verband met gehanteerde wachtdagen niet tot een uitkering hebben geleid.
  Totaal
2003 330,8
2004 321,0
2005 356,9
2006 390,3
2007 216,7
2008 327,2
2009 271,2
2010 281,2
2011 273,4
2012 t/m augustus
171,3

 

In de eerste acht maanden van 2012 zijn iets minder (5 procent) Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in de eerste acht maanden van 2011: 171.300 tegenover 180.100 in de eerste acht maanden van 2011.

In totaal werden in de eerste acht maanden van 2012 47.700 Ziektewet-uitkeringen (28 procent) toegekend aan uitzendkrachten. 49.500 uitkeringen (29 procent) werden toegekend aan zwangere vrouwen die voor of tijdens hun zwangerschapsverlof ziek werden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag