Ontwikkeling WAZ tot en met augustus 2012

print

Ontwikkeling WAZ   (x 1.000)
2011  0,2 4,6 26,0
2012 t/m augustus
0,1 2,5 23,6
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 6,9 7,2 55,9
2004 6,2 6,6 55,5
2005 4,7 6,9 53,4
2006 1,2 7,3 47,3
2007 1,2 5,5 43,0
2008 0,6 4,9 38,7
2009 0,3 4,7 34,3
2010 0,2 4,0 30,4

Ontwikkeling WAZ (x 1.000)
2011  26,0
2012 t/m augustus
23,6
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 55,9
2004 55,5
2005 53,4
2006 47,3
2007 43,0
2008 38,7
2009 34,3
2010 30,4

 

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) geeft recht op een uitkering op minimumniveau als een zelfstandige langdurig arbeidsongeschikt is. Het aantal mensen met een WAZ-uitkering is in de eerste acht maanden van 2012 verder gedaald tot 23.600. Dit komt doordat per 1 augustus 2005 de toegang tot de WAZ is gesloten; er komen geen nieuwe klanten meer bij. 88 procent van de uitkeringen werd beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De instroom die nog plaatsvindt, is een gevolg van overloop uit andere wetten en herleving van oude rechten. In de eerste acht maanden van 2012 werden 127 nieuwe WAZ-uitkeringen toegekend. Meer dan de helft van de nieuwe uitkeringsgerechtigden voor de WAZ (56 procent) is 55 jaar of ouder. Ook het overgrote deel van alle klanten met een WAZ-uitkering (73 procent) is 55 jaar of ouder.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag