Ontwikkeling WAO tot en met augustus 2012

print

Ontwikkeling WAO
(x 1.000)
  Instroom Uitstroom Lopend
bestand
einde jaar
2003 66,3 83,2 785,6
2004 59,2 78,9 765,8
2005 19,9 82,3 703,1
2006 11,0 75,0 639,0
2007 11,7 54,7 596,0
2008 8,2 46,1 558,1
2009 5,6 42,0 521,7
2010 4,3 39,7 486,3
2011  3,1 45,5 443,9
2012 t/m augustus 1,6 27,4 418,1

Ontwikkeling WAO
(x 1.000)
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 785,6
2004 765,8
2005 703,1
2006 639,0
2007 596,0
2008 558,1
2009 521,7
2010 486,3
2011  443,9
2012 t/m augustus 418,1

 

Het totaal aantal WAO-uitkeringen is in de eerste acht maanden van 2012 met 25.800 gedaald tot 418.100, acht procent minder dan eind augustus 2011. Het grootste deel van de klanten met een WAO-uitkering is 45 jaar of ouder. De totale uitstroom in de eerste acht maanden 2012 was 27.400. De daling wordt veroorzaakt door het stopzetten van uitkeringen als gevolg van vooral pensionering en overlijden.

De instroom (met 1.600) in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2005 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2012
Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2012

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden isde eerste acht maanden van 2012 met 14.600 gestegen tot 153.000 ; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder