Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2012

print

Ontwikkeling WIA     (x 1.000)
2011 37,9 9,8 138,4
2012 t/m augustus 21,6 7,0 153,0
  Instroom Uitstroom Lopend
bestand
einde jaar
2006 21,0 2,0 19,1
2007 22,3 3,0 38,4
2008 24,9 4,1 59,4
2009 29,3 6,0 82,8
2010 35,6 8,5 110,1

Ontwikkeling WIA (x 1.000)
2011 138,4
2012 t/m augustus 153,0
  Lopend
bestand
einde jaar
2006 19,1
2007 38,4
2008 59,4
2009 82,8
2010 110,1

 

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een IVA-uitkering is voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Een klant krijgt een WGA-uitkering als hij nog gedeeltelijk kan werken of als hij tijdelijk niet kan werken maar dat binnen afzienbare termijn wel weer zal kunnen.

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 21.600 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om 17.300 WGA-uitkeringen en 4.300 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in de eerste acht maanden van 2012 tot 153.000. Het gaat daarbij om 112.400 WGA-uitkeringen (18 procent meer dan eind augustus 2011) en 40.600 IVA-uitkeringen (22 procent meer dan eind augustus 2011). 

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen in de eerste acht maanden van 2012 is conform de verwachtingen. Deze stijging is deels het gevolg van demografische veranderingen binnen de groep verzekerden, vooral de vergrijzing. Ook aanloopeffecten van de WIA spelen een rol: de aantallen heropeningen van beëindigde WIA-uitkeringen, heraanvragen van eerder afgewezen WIA-aanvragen en ex-WAO’ers die nu een beroep op de WIA doen groeien in 2012 nog steeds.

N.B. Omdat er eind 2005 al sprake was van een klein aantal WIA-uitkeringen, correspondeert het lopend bestand eind 2006 niet met de instroom en uitstroom dat jaar.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAO tot en met augustus 2012
Ontwikkeling WAO tot en met augustus 2012

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2012 met 25.800 gedaald tot 418.100. De totale uitstroom was 27.400. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Lees verder