Ontwikkeling WW tot en met augustus 2012

print

Ontwikkeling WW     (x 1.000)
2011 414,0 407,9 269,9
2012 t/m augustus 328,3
294,2
304,0
 

Instroom


Uitstroom
Lopend
bestand
einde jaar
2003 418,7 343,0 280,3
2004 426,2 383,6 321,7
2005 376,4 392,1 306,7
2006 311,1 369,8 249,2
2007 253,0 311,2 192,0
2008 242,1 262,8 170,8
2009 427,6 328,6 269,9
2010 414,6 420,8 263,7

Ontwikkeling WW (x 1.000)
2011 269,9
2012 t/m augustus 304,0
  Lopend
bestand
einde jaar
2003 280,3
2004 321,7
2005 306,7
2006 249,2
2007 192,0
2008 170,8
2009 269,9
2010 263,7

 

In de eerste acht maanden 2012 heeft UWV duidelijk meer (19 procent) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in de eerste acht maanden van 2011: 396.500 tegenover 332.100. We kenden 328.300 nieuwe WW-uitkeringen toe, dat is 22 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2011 (268.800).

Het aantal lopende uitkeringen nam toe tot 304.000, 19 procent meer dan eind augustus 2011. Deze stijging zette de laatste maanden van 2011 in als gevolg van de verslechterende economische situatie. Het aantal lopende uitkeringen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (88.900). Daarnaast zijn er veel lopende uitkeringen voor 35- tot en met 44-jarigen (72.200) en voor de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar (79.700).

In de eerste acht maanden van 2012 was de instroom in alle leeftijdsgroepen hoger dan de uitstroom. Dit is het gevolg van de verslechterende economische situatie. Het aantal beëindigde uitkeringen is met 294.200 hoger (6 procent) dan de uitstroom in de eerste acht maanden van 2011. De relatief grootste stijging deed zich voor bij de groep van 15 tot en met 24 jaar (22 procent). 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag