Divers personeelsbestand in 2012

print

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus innemen. Eind april 2012 was 54 procent van de UWV’ers vrouw; het aantal vrouwen in het 1e en 2e echelon is 24 procent en in het 3e en 4e echelon zijn ze met 31 procent vertegenwoordigd.

We willen behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 136 medewerkers (125 fte’s) van jonger dan 35 jaar aangetrokken, van wie tweederde vrouw is.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen. Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan; mensen die langer dan zes maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. In de eerste vier maanden van 2012 zijn bij Klantencontact 43 nieuwe medewerkers gestart met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast werkten in de eerste vier maanden van 2012 in totaal 45 Wajongers binnen onze organisatie op een werkervaringsplek. Werkervaringsplaatsen hebben een tijdelijk karakter. We willen de inzetbaarheid van Wajongers binnen UWV verduurzamen door vaste arbeidsplaatsen te creëren voor deze doelgroep. Hiertoe is eind 2011 een pilot van start gegaan: binnen drie bedrijfsonderdelen analyseren we de mogelijkheden om geschikte takenpakketten voor Wajongers samen te stellen. We richten ons daarbij met name op moeilijk bemiddelbare Wajongers. We verwachten in het tweede halfjaar van 2012 de eerste Wajongers op de nieuwe duurzame werkplekken. We zorgen daarbij voor begeleiding van de Wajongers en van de directe collega's en managers op de werkvloer. Daarnaast blijven we werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen.

UWV kent een aantal netwerken van medewerkers. Eind april 2012 kende ons jongerennetwerk Jong@UWV 1.100 leden, het netwerk Gay UWV Pride (GUP) 100 leden en het multiculturele netwerk Liberté, Egalité et Fraternité (LEF) 200 leden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Dennis van der Stelt (32), had een Wajong-uitkering
Dennis van der Stelt (32), had een Wajong-uitkering