Aantrekken verzekeringsartsen in 2012

print

We zijn genoodzaakt medewerkers boventallig te verklaren, maar hebben tegelijkertijd ook voor specialistische functies nieuwe medewerkers nodig. De komende jaren gaan er veel verzekeringsartsen met pensioen, terwijl die schaars zijn op de arbeidsmarkt.

We waren ook in de eerste vier maanden van 2012 succesvol in het werven van bedrijfsartsen, basisartsen die zich willen specialiseren tot verzekeringsarts (AIOS) en basisartsen die tijdelijk bij ons werken (ANIOS). Tot mei gaat het om een instroom van in totaal 22 fte's artsen. De uitstroom van artsen bedraagt 5 fte over deze periode. Dit betekent dat we voor dit jaar op schema liggen om de gestelde doelstelling te behalen om in 2012 gemiddeld 45 artsen in opleiding te werven.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag