Ontwikkeling personeelsbestand in 2012

print

Op 1 mei 2012 hadden we 18.987 medewerkers (16.238 fte’s) in dienst. Vergeleken met eind 2011 is dat een daling met 542 medewerkers (407 fte’s). Het aantal tijdelijke medewerkers is verder afgenomen met 247.

De bezuinigingen op het budget van UWV zullen ingrijpende gevolgen hebben voor onze personeelsbezetting. Berekeningen laten zien dat het in de periode 2011-2015 gaat om vijfduizend arbeidsplaatsen. We voeren deze enorme reductie zo verantwoord mogelijk uit. Hierbij kunnen we niet voorkomen dat medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste vier maanden van 2012 zijn 84 medewerkers boventallig verklaard.

We beëindigen de contracten met tijdelijke medewerkers, zodat medewerkers die boventallig dreigen te worden, zo veel mogelijk kunnen doorstromen naar plekken die nu worden bezet door deze tijdelijke medewerkers. Ook worden medewerkers tijdelijk gedetacheerd bij netwerkpartners van UWV zoals gemeenten, ziekenhuizen en hogescholen.

Voor medewerkers die niet meer geplaatst kunnen worden binnen de organisatie of bij een netwerkpartner, bekijken we welke mogelijkheden er zijn in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Ook zoeken we actief naar vacatures bij MKB-werkgevers. Medewerkers zonder diploma’s bieden we de mogelijkheid een mbo2-diploma te behalen.

Om het als gevolg van de economische crisis snel groeiende aantal WW-aanvragen te kunnen opvangen, hebben we van het ministerie van SZW extra budget gekregen om de capaciteit tijdelijk op te schalen. Op dit moment worden circa 700 werkkrachten opgeleid: 400 voor de uitkeringsverzorging en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden. We zetten daarbij zo veel mogelijk boventallig verklaarde medewerkers in.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Personeelsverloop tot en met april 2012
Personeelsverloop tot en met april 2012

Op 1 mei 2012 hadden we 18.987 medewerkers (16.238 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder