Cliëntenraden in 2012

print

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden. De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie.

De eerste vier maanden van 2012 zijn de raden vooral actief geweest met het opstellen van hun jaarverslagen over 2011 en hun jaarplannen voor 2012, waarbij ze aansluiting zochten bij het jaarplan van UWV. Daarnaast is de regeling cliëntenparticipatie, die in 2002 als grondslag diende voor het invoeren van cliëntenparticipatie binnen UWV, opnieuw vastgesteld. In goede samenwerking met zowel de Centrale Cliëntenraad als de districtsraden is gekeken naar de praktische werking van de regeling, naar mogelijke knelpunten en oplossingen voor die knelpunten.

De Raad van Bestuur van UWV heeft gedurende de eerste vier maanden van 2012 met de Centrale Cliëntenraad gesproken over de effecten van de bezuinigingen voor onze dienstverlening en voor onze organisatie, met speciale aandacht voor de versnelde invoering van e-dienstverlening en het redesign van onze divisie WERKbedrijf. De raad heeft een gevraagd advies uitgebracht over het Protocol huisbezoek, en twee ongevraagde adviezen over het UWV jaarplan 2012 en over het wegvallen van de persoonsgebonden budgetten.

Met de Districtsraden is gesproken over onder andere de ervaringen van klanten met de invoering van e-dienstverlening, de sluiting van Werkpleinen en de effecten hiervan voor de dienstverlening van UWV, de communicatie van UWV met klanten en de profilering van cliëntenparticipatie in de districten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag