Gebruik gegevens Polisadministratie in 2012

print

In onze Polisadministratie staan 24,5 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen. UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste vier maanden van 2012 deden we dat in 97 procent van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Dat is ruim boven de norm van 92 procent.

We werken nauw samen met de Pensioenfederatie om de periodieke levering van gegevens over arbeidsgeschiktheid te verbeteren. Pensioenuitvoerders hebben deze gegevens nodig om arbeidsongeschiktheidspensioen uit te keren. De pensioenuitvoerders kunnen terecht op een eigen nieuw webportaal UGD Zakelijk Portaal, dat is opgezet op basis van hun wensen. Alle relevante informatie voor pensioenuitvoerders, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen en de SVB, is daar samengebracht. Vanaf 1 januari 2012 is een levering voor het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (Zorgloket MOD) toegevoegd. Met deze levering kan het Zorgloket MOD de betaling uitvoeren als er sprake is van samenloop van verschillende uitkeringen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag