WerkgeversServicepunten in 2012

print

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we ons ingespannen om de dienstverlening aan werkgevers verder te verbeteren. Toch is de klanttevredenheid van werkgevers licht gedaald van 6,3 in 2011 naar 6,2 in de eerste vier maanden van 2012.

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. De nadruk ligt op dienstverlening aan werkgevers die kansen willen bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt.

De regionale WerkgeversServicepunten zijn vanaf 1 januari 2012 actief. In steeds meer regio's worden hierbij goede afspraken over samenwerking met andere partijen gemaakt. Met name de gemeenten vormen hierbij belangrijke partners. UWV heeft in alle dertig regio’s gesprekken gevoerd met gemeenten over de dienstverlening aan werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk willen helpen. Veel gemeenten hebben aangegeven hierbij vergaand te willen samenwerken met UWV.

De verbinding tussen de landelijke aanpak en de aanpak in de regio's begint steeds meer vorm te krijgen. Landelijke afspraken worden vertaald naar de regio en vice versa. Werkgevers weten inmiddels de weg naar de WerkgeversServicepunten te vinden.

In diverse branches zijn inmiddels convenanten afgesloten voor de diverse groepen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De implementatie van de WerkgeversServicepunten is nog niet afgerond, dit is voorzien voor juli 2012.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Marc Rozendal (40), directeur Operations bij Connexxion Taxi Services
Marc Rozendal (40), directeur Operations bij Connexxion Taxi Services