Speciale klantteams in 2012

print

Af en toe komen klanten in grote problemen, bijvoorbeeld wanneer ze te maken hebben met verschillende instanties en dus met processen en systemen die niet altijd op elkaar aansluiten. De aanpak die is ontwikkeld om schrijnende gevallen tijdig te signaleren en snel en structureel op te lossen, is inmiddels landelijk uitgerold. In alle districten is een meldpunt ingericht. Speciaal hiervoor samengestelde teams pakken de melding op. Het landelijke registratiesysteem, dat inmiddels in gebruik is genomen, bevordert een eenduidige werkwijze.

Sinds januari 2012 zijn 183 interventies gepleegd om schrijnende gevallen en andere situaties van klanten die in problemen verkeren, op te lossen. De teams zorgden er bijvoorbeeld voor dat met voorrang een uitkeringsbeslissing werd genomen voor klanten die in ernstige financiële nood geraakt waren, doordat er iets was misgegaan bij UWV of door ongelukkige omstandigheden bij de klant.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ben Janssen (54), lid UWV-klantteam schrijnende gevallen
Ben Janssen (54), lid UWV-klantteam schrijnende gevallen