Ontwikkeling e-dienstverlening voor werkzoekenden

print

Als gevolg van de bezuinigingen en het daarmee gepaard gaande verlies aan mogelijkheden voor persoonlijke coaching zien we ons genoodzaakt om in een hoger tempo dan gepland e-dienstverlening voor WW'ers in te voeren. Onze intensieve face-to-face dienstverlening zullen we in toenemende mate reserveren voor de klanten die het op eigen kracht niet redden. De verwachting dat er in één klap een perfect systeem is om face-to-facecontacten te vervangen, is niet realistisch. De ontwikkeling van een volwaardig e-dienstverleningsconcept gaat zeker nog tot 2015 duren. De minister heeft dat onlangs in de Tweede Kamer nog eens uitgelegd en zijn vertrouwen in UWV uitgesproken.

De huidige groeiende stroom werkzoekenden kunnen we nog niet geheel met e-dienstverlening opvangen. Het ministerie van SZW heeft ons in maart extra budget toegekend waarmee we ongeveer 300 extra mensen kunnen inzetten voor de begeleiding van werkzoekenden. Daarnaast zetten we netwerkgroepen in; werkzoekenden ondersteunen elkaar daar bij het ontwikkelen van vaardigheden.

Ook tijdens het bouwproces zijn we transparant in wat kan en wat (nog) niet kan. We nemen klachten serieus en nodigen klanten uit om klachten, vragen en verbetersuggesties aan ons door te geven. Deze informatie nemen we mee in de verbetercyclus van onze e-dienstverlening. Nieuw ontwikkelde e-dienstverlening testen wij zorgvuldig. Dat doen we met klankbordgroepen en via de cliëntenraden.

Bij de ontwikkeling van e-dienstverlening hebben we oog voor werkzoekenden die niet-digivaardig zijn. We verzorgen voor hen de workshop 'e-intake en inschrijving werk op werk.nl'. Met ingang van 1 juni organiseren we bovendien op de dinsdagen inloopmiddagen op alle Werkpleinen. Hier kunnen klanten die niet uit de voeten kunnen met e-dienstverlening zonder afspraak naar toekomen om hulp te krijgen bij het gebruik van e-dienstverlening.

Nu de wijziging van de wet SUWI naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2012 van kracht wordt, gaat UWV Beleidsregels voor elektronische communicatie opstellen. Daarin wordt onder meer opgenomen in welke gevallen digitaal verkeer naar het oordeel van UWV onredelijk bezwarend is voor een klant.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos
Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos