Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

print

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord fors bezuinigen. Zo wordt het budget van UWV WERKbedrijf gehalveerd. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen. Ook leiden de bezuinigingen tot een dwingend tijdschema voor de afbouw van personele capaciteit. We gaan daarom de komende jaren de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand automatiseren, inclusief de handhaving die daarbij hoort.

We richten ons meer en meer op het aan het werk helpen van werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat met name om mensen met een arbeidsbeperking (jonggehandicapten, klanten met een WIA-uitkering), mensen die in de WW terecht komen omdat ze geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en langdurig werklozen (vaak oudere werkzoekenden en werklozen met een lage opleiding).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos
Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos